מצלמת דריוור סיט

מסמך חשוב לציבור מורי הנהיגה בישראל

ציבור מורי הנהיגה בישראל חשוף לא פעם לביקורת מצד תלמידי הנהיגה

וכשמדובר בצעירים, כמובן שההורים מצטרפים להעלאת טענות כאלה ואחרות בנושא ההתרחשות בזמן שיעור הנהיגה.

בחברת "ריבק טכנולוגיות" חושבים עליכם מורי הנהיגה. מצלמת ה – "דרייבר סיט", תגן עליכם מפני כל טענה אפשרית מצד התלמידים, או הורים לתלמידים ובנוסף תשמש כלי עזר רב שימוש לכל תלמיד המעוניין לצפות בשיעור הנהיגה שזה עתה סיים. כל תלמיד רוכש בתחילת הלימודים כרטיס זיכרון. מיד בסיום כל שיעור יקבל התלמיד את כרטיס הזיכרון האישי שלו שהוכנס למצלמה לפני השיעור וכך יוכלו הוא או הוריו פשוט לצפות בכל מהלך השיעור.

המצלמה מורכבת משתי עדשות איכותיות , ג'י סנסור וג'י פי. אס. עדשה מס' אחת, צופה בזווית של 170 מעלות על הכביש מלפנים ומראה את כל המתרחש . העדשה השנייה צופה במורה ובתלמיד הנוהג ובכל מה שמתרחש בתוך הרכב ,כמו-כן כל השיח המתנהל בין המורה לתלמיד מוקלט לסרט הצילום . בנוסף מותקן במצלמה גם ג'י סנסור המראה את ההתנהגות הטכנית של הנהג ושל הרכב בזמן השיעור ומנתחת את הנתונים באופן גראפי בזמן אמת. לדוגמא מהירות הנהיגה, תנודות הרכב ביחס לכביש ועוד נתונים טכניים היכולים לסייע למורה ולתלמיד להבין גם בדיעבד, כל התרחשות טכנית שהתקיימה בזמן השיעור.

את הסרט מלווה גם מכשיר ג'י פי אס המראה בזמן אמת את נתיב הנסיעה ואת מיקומו של הרכב בכל שלב של השיעור. כמובן שכדי להבין את כל תכונותיו של המכשיר, כדאי לצפות בסרטון המצורף. מיותר לציין את יעילותו של המכשיר בזמן חלילה תאונת דרכים, בהגנת מורה הנהיגה מפני טענות מופרכות שעלולות לעלות כלפיו מצד תלמידים או הורים והאפקט השיווקי העצום הנותן יתרון למורה נהיגה המחזיק במערכת כזו ברכב, המאפשרת שקיפות של מאה אחוזים ומעוררת אמון רב באותו מורה שבעצם התקנת המכשיר, הוא זה שיוזם את השקיפות.