עיני חתול אלומיניום

עיני חתול אלומיניום מאושרות הוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.
סמנים מחזירי ופולטי אור הידועים גם בשם "עיני חתול", משמשים כאמצעי לשיפור הנראות של תוואי הדרך
בשעות החשכה ובתנאי ראות קשים.
סמנים מחזירי אור וסמנים פולטי אור מדגישים את סימוני הצבע השונים במיסעה ומשלימים אותם.
הסמנים משמשים כגיבוי לסימוני הדרך בשעות החשיכה, במצבים בהם סימון הדרך מחוק או דהוי. לפי כך
צבע הסמנים חייב להיות תואם לצבע סימון הדרך שאותו הם מלווים. הסמנים אינם מהווים תחליף לסימוני
הדרך.
ישנם יתרונות רבים בהתקנת עיני חתול:
עיני חתול משפרים את הנראות ומדגישים את סימוני המיסעה בתקופות החשיכה, במצבים של מיסעה רטובה
ובערפילים, ובכך מהווים אביזר בטיחותי אפקטיבי בעלות נמוכה יחסית.
משמשים כאמצעי התרעה חזותי בקטעי דרך מסוכנים (כגון עקומות).
משמרים את תוואי סימון המיסעה כאשר סימון הצבע דהה.
בעלי אפקט של הרעדה – מספקים התרעה מסוימת במקרה של ירידה לשוליים או חציית קו ההפרדה.
אנו משווקים גם "עיני חתול" מפלסטיק 3M מאושר משרד התחבורה כולל דבק יעודי.

 הנחיות להתקנת עיני חתול

עיני חתול

עיני חתול 3M בצבעים שונים

עיני חתול 3M מפלסטיק

עיני חתול ביציקת אלומיניום

עיני חתול ביציקת אלומיניום

 

עיני חתול 3M בצבעים שונים

עיני חתול 3M בצבעים שונים