פנסים מהבהבים לאתרי עבודה

פנסים מהבהבים לאתרי עבודה בכבישים- הפעלה סולארית – מסוג MAVERICK SOLAR POWERED

 המבריק הסולארי נטען על ידי קרני השמש ואינו תלוי במקור מתח חיצוני. אינו מצריך תחזוקה שוטפת (החלפת סוללות וכדומה) . נכנס לפעולה בצורה אוטומטית עם רדת החשיכה ומפסיק את פעילותו עם הזריחה.