פסי הרעדה בשולי הכביש (גבשושיות)

ריבק מבצעת פסי הרעדה בשול הכביש באמצעות קירצוף משונן . ניתן לבצע את פסי ההרעדה בכול כביש שהנו אספלט תקני.

תקנות נתיבי ישראל, אורך הקירצוף 40 ס"מ ורוחבו 18 ס"מ, הקירצוף מבוצע בשול הימיני במקביל לפס הצהוב.

המרחק מקירצוף לקירצוף 30 ס"מ, עומק הקירצוף במרכז 13 מ"מ ועולה לקו 0.

המרחק מפס הסימון הצהוב 0-300 מ"מ.

קצב עבודה של 500 מטר בשעה.

פס הרעדה משונן