צביעה וסימון כבישים

ריבק מבצעת צביעה וסימון כבישים על פי תקנות נתיבי ישראל,

לחברתנו כל הציוד הנדרש לסימון כבישים ומכונה להסרת צבע בהתזה.